Skip to main content

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti DATOS BAU  s. r. o., so sídlom Priemyselná 281/41,  905 01 Senica, Slovenská Republika.  IČO: 47784431 (ďalej len „správca“), aby v zmysle nariadenia č. 679/2016 o ochrane osobných údajov ďalej len „GDPR“) spracovával tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Mesto
 1. Pozri. vyššie.
 2. Tieto osobné údaje je nutné spracovať na účely marketingu, či vytvorenie cenovej ponuky. Údaje budú správcom spracované po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre správcov môžu spracovávať aj títo spracovatelia: IT dodávatelia, analytické oddelenie, obchodné oddelenie, technické oddelenie.
 5. Podľa GDPR máte právo:
 • Vziať súhlas kedykoľvek späť.
 • Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
 • Požiadať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
 • Vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať opravu, výmaz osobných údajov, obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu.

NAJDETE NÁS

DATOS BAU s.r. o.
Priemyselná 281/41
905 01 Senica
Slovenská Republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47784431
DIČ: 2024125697
IČ DPH: SK2024125697
IBAN: SK38 0200 0000 0032 9822 2557

KONTAKT

+421 944 881 588
datosbau@www.datos.international
Po – Pia 8:00 – 17:00 hod